Vegetarianer har lägre blodtryck

Blood pressure measuring studio shot

En genomgång som nyligen publicerades i Journal of American Medical Association
(JAMA) visar att växtbaserade koster ger lägre blodtryck. Forskarna identifierade 39 studier som analyserade matvanor och blodtryck hos vuxna. Olika vegetariska koster var associerade med lägre systoliskt och diastoliskt blodtryck, jämfört med mer blandade koster med mer animalier. Denna genomgång är i samklang med andra studier och understryker betydelsen av kostintervention för att förebygga och minska risken för högt blodtryck. För att läsa hela studien kan du klicka här.

Yokoyama Y, Nishimura K, Barnard ND, et al. Vegetarian diets and blood pressure: a meta-analysis. JAMA Intern Med. Published online February 24, 2014.

För dig som läser engelska finns det mer information om högt blodtryck på PCRM:s hemsida här.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter