Vegansk kost uppvisar hälsofördelar framför lakto-ovo-vegetarisk kost

o-HOME-COOKING-facebook

I en artikel som publicerats i tidskriften Nutrients har forskarna sammanställt den forskning som är gjord på olika slags vegetarianer. Främst har man analyserat data från de olika Adventist Health Studies.

Resultaten visar entydigt att vegetariska kostmönster minskar risk för hjärtkärlsjukdom, cancer och risk för förtida död. Vidare ses lägre nivåer avseende riskparametrar för hjärtsjukdom hos vegetarianer. Jämfört med lakto-ovo-vegetarisk kost ses ytterligare riskminskning hos dem som åt vegansk kost avseende övervikt, högt blodtryck, diabetes typ 2 och dödlighet i hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

 

Lap Tei Le, Joan Sabaté. Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts. Nutrients 2014, 6, 2131-2147; doi:10.3390/nu6062131

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter