Vegansk kost bäst för hälsosam viktnedgång

Överviktiga personer som lägger om kosten för att uppnå en hälsosam vikt uppnår bättre resultat om de väljer en vegetarisk kost. Att välja en vegansk kost uppvisar tydligare fördelar. Detta enligt en ny metaanalys av forskare vid Harvard som publicerats i tidskriften Journal of General Internal Medicine.

Forskarna samlade data från 12 randomiserade viktnedgångsstudier med totalt 1 151 deltagare som varat i median 18 veckor. Överlag gick deltagare som blivit uppmuntrade till en vegetarisk kost ned mer i vikt (-2,02 kg). Undergruppsanalys visade vidare att de som ätit en vegansk kost gick ned mer i vikt (-2,52) än de som ätit en lakto-ovo-vegetarisk kost (-1,48 kg).

Forskarnas slutsats är att vegetariska kostregimer verkar ha signifikanta fördelar framför icke-vegetariska för att uppnå hälsosam vikt. Fler studier som sträcker sig över längre tid kommer att vara av ytterligare värde.

Länk till studien finns här.

Ru-Yi Huang MD, MPH, Chuan-Chin Huang ScD, Frank B. Hu MD, PhD, Jorge E. Chavarro MD, ScD, Vegetarian Diets and Weight Reduction: a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of General Internal Medicine July 2015. DOI 10.1007/s11606-015-3390-7

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter