Växtbaserat ätande förbättrar hälsomarkörer

Personer som får råd om att äta en helt växtbaserad kost bestående av hela vegetabilier och fri från processade livsmedel uppvisar stora förbättringar i hälsomarkörer efter 8 veckor. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna lät 79 personer få råd om helt växtbaserat ätande genom 3 individuella möten och 16 gruppträffar under 8 veckor. Bland deltagarna var redan en tredjedel veganer eller vegetarianer. Blodtryck, vikt och hälsomarkörer i blodet mättes vid start och efter 8 veckor.

Man fann stora signifikanta förbättringar i alla uppmätta hälsomarkörer som blodtryck, blodfetter, BMI och många deltagare kunde minska dos eller sluta med minst ett läkemedel på grund av dessa förbättringar. De som var vegetarianer och veganer uppvisade något mindre viktnedgång än blandkostare, dock ej statistiskt signifikant.

Forskarnas slutsats är att en växtbaserad kost kan gynna både vegetarianer, veganer och blandkostare.

Länk till studien finns här.

Campbell, E.K.; Fidahusain, M.; Campbell II, T.M. Evaluation of an Eight-Week Whole-Food Plant-Based Lifestyle Modification Program. Nutrients 2019, 11, 2068.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter