Växtbaserade koster förebygger hjärtsjukdom, diabetes typ 2 och övervikt

salad-1804441_640Växtbaserade koster minskar risk för hjärtsjukdom, diabetes typ 2 och övervikt. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Nutrition Bulletin. Forskarna lade samman data från studier som utvärderat växtbaserade kostmönster och sjukdomsrisk.

Reslultaten visade 20-25 % minskad risk för hjärtsjukdom och diabetes typ 2. Personer som åt mer växtbaserat hade även lägre kolesterol, lägre blodtryck och lägre markörer för inflammation.
Personer som hållit sig till en växtbaserad kost under längre tid uppvisade en mer hälsosam vikt.

Länk till studien finns här.

Harland J, Garton L. An update of the evidence relating to plant-based diets and cardiovascular disease, type 2 diabetes and overweight. Nutr Bull. 2016;41:323-338.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter