Växtbaserad nutrition införs på läkarutbildning

En obligatorisk kurs i växtbaserad nutriton har införts vid det amerikanska universitetet Wayne State University School of Medicine. Läroplanen, som heter Rooting for Wellness, sammanfattas i en artikel, publicerad i den vetenskapliga tidskiften International Journal of Disease Reversal and Prevention. Den består av panelundervisning, matlagningsdemonstrationer, gästföreläsningar och artikeldiskussioner. Som en del av undervisningen får studenterna prova att äta helt växtbaserat i fyra veckor.

Programmet syftar till att exponera studenter för den kliniska tillämpningen av växtbaserad nutrition. Artikeln innehåller även råd, rekommendationer och resurser för andra lärosäten som önskar införa liknande kurser.

Länk till artikeln finns här.

Mulpuri L, Allen N, Lunde A, et al. Rooting for wellness: an initiative introducing plant-based nutrition to first-year medical students. IJDRP. 2021;3(2):120-131. doi: 10.22230/ijdrp.2021v3n2a28

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter