Växtbaserad kost sänker blodfetter kraftigt

Personer som ändrar kost till en helt växtbaserad kost sänker sina blodfetter kraftigt efter bara fyra veckor. Det visar en ny studie som presenterats på American Heart Associations årliga kongress.

Forskarna lät 31 överviktiga personer med förhöjda blodfetter äta en helt växtbaserad kost i fyra veckor. Flertalet blodfetter av betydelse för hjärtkärlsjukdom kontrollerades vid start och efter fyra veckor, specifikt Lp(a), totalt kolesterol, LDL-C, HDL-C, triglycerider, apolipoprotein B och A-1, LDL-partiklar, small-dense LDL-C, HDL2-C och apolipoprotein A-1.

Man fann att samtliga blodfetter sänktes mellan 15-30% vilket kan översättas i en mycket stor riskminskning för hjärtkärlsjukdom och åderförkalkning.

En växtbaserad kost har i tidigare studier till och med visat inte bara förebyggande utan tillbakagång av hjärtkärlsjukdom, något som inte visats vid andra kostråd, eller av något läkemedel eller intervention (se här, här, här och här).

Länk till presentationen finns här.

Rami S Najjar, Frank A Laws, Carolyn E Moore, Baxter D Montgomery, Abstract 15119: Consumption of a Defined Plant Based Diet Reduces Lp(a) and Other Atherogenic Lipoproteins and Particles in Four Weeks. Circulation. 2017;136:A15119

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter