Växtbaserad kost motverkar njursjukdom

Att välja en växtbaserad kost kan förebygga njursjukdom och även vara gynnsamt i behandling av sjukdomen. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Current Opinion in Nephrology and Hypertension.

Forskarna gick igenom den senaste litteraturen bakom kostintervention för att förebygga och behandla njursjukdom.

Man fann att rött kött och charkvaror ökar risk för njursjukdom och påskyndar försämring av sjukdomen. Att använda växtbaserad kost för att behandla njursjukdom visar liknande resultat som medicinering med ytterligare vinster avseende blodtryck, vikt och andra hälsomarkörer.

Författarna noterar att nuvarande evidens inte stödjer uppfattningen att en växtbaserad kost är näringsmässigt otillräcklig eller risk för att man får i sig för mycket kalium. De understryker att växtbaserad kost erbjuder ett nytt och effektivt verktyg för behandling och förebyggande av njursjukdom.

Länk till studien finns här.

Joshi, Hashmi, Shah S, Kalantar-Zadeh K. Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. Published online November 12, 2019.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter