Växtbaserad kost mot övervikt, diabetes och hjärtsjukdom – randomiserad studie

Personer med övervikt, diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller riskfaktorer för hjärtsjukdom som får råd att äta en helt växtbaserad/vegansk kost uppvisar signifikanta förbättringar i viktnedgång och riskmarkörer jämfört med personer som enbart får sedvanlig vård och kostråd. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrition & Diabetes, en del av tidskriften Nature.

Forskare lottade 65 personer till att antingen få sedvanlig vård och kostråd eller råd om en helt växtbaserad kost centrerad kring hela vegetabilier (whole food plant-based diet). Vikt och riskmarkörer för hjärtkärlsjukdom mättes under ett år.

Man fann att de som lottats till växtbaserad kost uppvisade signifikant större viktnedgång och en mer uttalad sänkning av kolesterol både efter 6 månader och 12 månader.

Forskarnas slutsats är att växtbaserad kost leder till signifikant förbättringar i BMI, kolesterol och andra riskfaktorer. Viktnedgången som sågs av interventionen är större än vad som någonsin tidigare uppmätts i någon annan studie som inte begränsat kalori-intag eller ökat motionsgrad.

Länk till studien finns här.

N Wright, L Wilson, M Smith, B Duncan and P McHugh, The BROAD study: A randomised controlled trial using a whole food plant-based diet in the community for obesity, ischaemic heart disease or diabetes. Nutrition & Diabetes (2017) 7, e256

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter