Växtbaserad kost minskar inflammation

fruit-932745_640En växtbaserad kost förbättrar markörer för inflammation i blodet. Detta enligt en systematisk litteraturgenomgång och metaanalys som publicerats online i tidskriften Obesity Reviews. Forskarna analyserade 29 interventionsstudier där vissa deltagare fått ändra kosten till växtbaserad. Totalt ingick 2 689 personer.

De som ändrat kosten till en växtbaserad kost förbättrade koncentrationen i blodet av flertalet markörer för inflammation jämfört med dem som inte ändrade kosten.
Ökad grad av inflammation har ett samband med sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer.

Länk till studien finns här.

Eichelmann F, Schwingshackl L, Fedirko V, Aleksandrova K. Effect of plant-based diets on obesity-related inflammatory profiles: a systematic review and meta-analysis of intervention trials. Obes Rev. Published online July 13, 2016.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter