Växtbaserad kost gynnsamt vid prostatacancer

Att välja en växtbaserad kost kan både minska risk för prostatacancer och vara gynnsamt för män som drabbats av prostatacancer. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Prostate Cancer and Prostatic Diseases.

Forskarna fann totalt 32 publikationer som värderat förekomst och förlopp av prostatacancer i relation till att äta en växtbaserad kost.

Man fann att majoriteten av studierna visade en minskad risk för att drabbas av prostatacancer hos personer som ätit en växtbaserad kost samt att män som drabbats av prostatacancer får ett mer gynnsamt förlopp om de ändrar kost till växtbaserat. Studier på helt växtbaserad/vegansk kost visade konsekvent gynnsam effekt. Ingen studie visade ökad risk för prostatacancer med en växtbaserad kost. Dessutom konstaterades att växtbaserad kost kan förbättra hjärtkärlhälsa och livskvalitet.

Författarna anser att män bör informeras om dessa fördelar med ett växtbaserad kostskifte, liksom förbättringar i allmän hälsa.

Länk till studien finns här

Gupta, N., Patel, H.D., Taylor, J. et al. Systematic review of the impact of a plant-based diet on prostate cancer incidence and outcomes. Prostate Cancer Prostatic Dis 25, 444–452 (2022)

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter