Växtbaserad kost förebygger och behandlar Parkinsons sjukdom

parkinsons-disease-diet1Denna månad publicerades en litteraturgenomgång i tidskriften Journal of Parkinsonism and Restless Legs Syndrome. Forskarna har gått igenom den litteratur som berör hur vår kost påverkar risken att drabbas av Parkinsons sjukdom samt hur kosten kan påverka sjukdomsförloppet hos dem som drabbats.

Sett till befintlig litteratur anser forskarna att patienter som lider av Parkinsons sjukdom bör rekommenderas en varierad växtbaserad kost där intaget av vitamin B-12, vitamin D, kalcium och omega-3-fettsyror tryggas. En växtbaserad kost har visat sig förbättra sjukdomsutvecklingen i ett flertal studier genom ett flertal mekanismer. Även kaffe och te har visat sig vara gynnsamt. Många studier har även visat minskad risk att drabbas av både Parkinsons och Alzheimers sjukdom med växtbaserade kostmönster.

Länk till artikeln finns här.

Luciana Baroni, Cristina Zuliani. Ensuring good nutritional status in patients with Parkinson’s disease: challenges and solutions. Journal of Parkinsonism and Restless Legs Syndrome 2014:4 77–90. http://dx.doi.org/10.2147/JPRLS.S49186

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter