Varken mer kalcium eller mer mjölk i kosten ger färre benbrott

97128201_f887d81e5c_z-170x170Att öka mängden kalcium i kosten förebygger inte benbrott. Detta enligt två metaanalyser som publicerats i British Medical Journal. Forskare från Nya Zeeland gick igenom befintlig litteratur för att värdera nuvarande rekommendationer för kalciumintag.

Den första metaanalysen undersökte kontrollerade försök och observationsstudier som värderat kalciumintag och risk för benbrott. Man fann inget vetenskapligt underlag för att ökat kalcium- eller mjölkintag förebygger benbrott.

Den andra metaanalysen visade en blygsam ökad bentäthet genom ökat kalciumintag via kosten eller tillskott. Ökningen i bentäthet som observerades var så liten att den inte bör minska risk för benbrott.

Tidskriftens ledarsida yrkar på mer forskning för att minska dagens betoning på kalciumintag för att förebygga benbrott i ljuset av att vetenskap för dessa rekommendationer saknas. Ledarskribenten rekommenderar hälsoorganisationer att väga in befintlig vetenskap för att framställa uppdaterade kostråd som inte påverkats av marknadsaktörer.

Länk till metaanalyserna finns här och här.

Forskare från Harvard skriver om dessa rön här.

Publikationerna har fått mycket uppmärksamhet i engelskspråkig press, t ex Time, The Globe and Mail, The Telegraph.

Bolland MJ, Leung W, Tai V et al. Calcium intake and risk of fracture: systematic review.BMJ. 2015;351:h4580.

Tai V, Leung W, Grey A, et al. Calcium intake and bone mineral density: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2015;351:h4183.

Michaëlsson K. Calcium supplements do not prevent fractures. BMJ. 2015;351:h4825.

Foto: Andrew McGill

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter