Tydliga samband mellan njursjukdom och köttätande

Personer som äter mer rött kött och charkvaror uppvisar högre risk för njursjukdom. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Renal Nutrition.

Forskarna analyserade kostintag och risk för njursjukdom hos deltagare i studien Tehran Lipid and Glucose Study.

Man fann att de som åt med rött kött respektive charkvaror uppvisade en 73% respektive 99% högre risk för njursjukdom. Att ersätta en portion kött eller charkvaror per dag med en huvudsakligen växtbaserad proteinkälla minskade risken för njursjukdom med 30%.

Mekanismen bakom sambandet anses vara minskad syra-belastning på njurarna, lägre intag av AGE (advanced glycation end products) och ökat intag av näringsämnen med gynnsam effekt på njurfunktion.

Länk till studien finns här.

En stor litteraturgenomgång som publicerades i höstas fann stora vinster i förebyggande och behandling av njursjukdom av växtbaserad kost. Denna kan läsas här.

Mirmiran P, Yuzbashian E, Aghayan M, Mahdavi M, Asghari G, Azizi F. A prospective study of dietary meat intake and risk of incident chronic kidney disease. J Ren Nutr. 2020;30:111-118.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter