Transfetter kopplade till dåligt minne

Memories2

När unga människor ökar sitt intag av transfetter så försämras deras minne. Detta enligt en ny studie som publicerats vid American Heart Associations möte denna vecka. Forskare vid University of California analyserade kost och minne hos 694 unga män 20-45 år gamla. De fann att när intaget av transfett ökade så minskade förmågan att komma ihåg ord. Resultaten upprepades sedan hos kvinnor.

Idag kommer ca 75 % av transfetterna vi får i oss från smör, feta mjölkprodukter och kött enligt Livsmedelsverket.

Golomb BA, Bui AK. Trans fat consumption is adversely linked to memory in working-age adults. Research presented at: American Heart Association’s Scientific Sessions 2014; November 18, 2014: Chicago, Ill.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter