Stenålderskost (Paleo) leder till sämre kolesterolvärden

grottan-familjen-hedenhos-sam

Så kallad ”stenålderskost” eller ”Paleo diet” försämrar kolesterolvärden enligt en ny studie i International Journal of Exercise Science.

Forskarna lät 44 friska frivilliga äta stenålderskost inkluderande magert kött, fisk, ägg, nötter, frukt och grönsaker. Deltagarna fick även genomgå ett program för ökad fysisk aktivitet.

Efter tio veckor ökade det ”dåliga” LDL-kolesterolet med 0,32 mmol/l och totalkolesterol med 0,26 mmol/l. Även triglycerider ökade lite. Den största försämringen sågs hos dem som var friskast vid start av studien.

Författarna fann det även värt att notera att stegringen av blodfetter skedde trots att graden av motion ökade liksom att deltagarnas vikt minskade. Dessa båda faktorer leder generellt till lägre blodfetter.

De livsmedel med känd kolesterolsänkande effekt som saknas i stenålderskost är i första hand baljväxter och fullkornsprodukter. En ”för-stenålderskost” utan dessa livsmedel och utan animalier uppvisar dock kraftiga sänkningar av blodfetter (se här). Att stenålderskost leder till ökade kolesterolvärden får anses bero på att den uppmuntrar till obegränsad konsumtion av livsmedel med känd kolesterolhöjande effekt, dvs kött och ägg.

Hela studien kan läsas här.

Smith MM, Trexler ET, Sommer AJ, Starkoff BE, Devor ST. Unrestricted Paleolithic diet is associated with unfavorable changes to blood lipids in healthy subjects. Int J Exerc Sci. 2014;7:128-139.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter