Socker-, kött, och mjölkindustrin påverkar forskning

skarmavbild-2016-09-13-kl-20-55-49Livsmedelsindustrin påverkar forskning om kost och hälsa. Detta enligt en utredning som publicerats i JAMA internal Medicine. Författarna har funnit korrespondens och annan dokumentation som avslöjar sockerindustrins påverkan på vetenskapliga resultat. En kommentar i samma tidskrift stödjer dessa fynd med en historisk överblick hur olika industrier, inklusive kött- och mjölkindustrin strävar efter att snedvrida forskningsresultat till sin fördel.

Länk till utredningen finns här.

Länk till kommentaren finns här.

Kearns CE, Schmidt LA, Glantz SA. Sugar industry and coronary heart disease research: a historical analysis of internal industry documents. JAMA Intern Med. Published online September 12, 2016.

Nestle M. Food industry funding of nutrition research: the relevance of history for current debates. JAMA Intern Med. Published online September 12, 2016.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter