Sjuksköterskor erfar vinster av växtbaserad kost

En studie som publicerats i tidskriften American Journal of Nursing visar att sjuksköterskor som byter kost till en helt växtbaserad erfar många vinster.

Sjuksköterskor vid tre kliniker i USA åt en växtbaserad kost enligt 21-day Kickstart program från Physician’s Committee for Responsible Medicine och de fick även utbildning i näringslära och hälsoeffekter av kost. Deras vikt och kolesterolvärden registrerades under studietiden.

Man fann att tre fjärdedelar av deltagarna sänkte sina kolesterolvärden med i genomsnitt 0,5 mmol/l och mer än hälften av deltagarna gick ned i genomsnitt 2 kg i vikt.

Forskarna noterar att deltagarna efter utblidningen såg växtbaserad kost som en praktisk behandling för att förebygga sjukdom.

Länk till studien finns här.

Evans J, Magee A, Dickman K, Sutter R, Sutter C. A plant-based nutrition program. Am J Nurs. 2017;117:56-61.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter