Samband mellan nötkonsumtion och återfall i bröstcancer

Kvinnor som äter mer nötter uppvisar lägre risk för återfall i bröstcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften International Journal of Cancer.

Forskarna registrerade nötkonsumtion och canceröverlevnad under 8,3 år hos 2 449 kvinnor som drabbats av bröstcancer. Analysen var en del av Shanghai Breast Cancer Survival Study.

Man fann att de som åt mest nötter hade 27% lägre risk att avlida under uppföljningstiden och 52% lägre risk att drabbas av återfall i bröstcancer.

Länk till studien finns här.

Wang C, Gu K, Wang F, et al. Nut consumption in association with overall mortality and recurrence/disease-specific mortality among long-term breast cancer survivors. Int J Cancer. Published online October 19, 2021.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter