Samband mellan kost och risk för hypotyreos?

Höga blodfetter, specifikt triglycerider, kan öka risk för bristande sköldkörtelfunktion (hypotyreos). Detta enligt en ny studie som publicerats i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Forskarna mätte triglycerider och insjuknande i hypotyreos hos 24 100 deltagare i REACTION-studien (the Risk Evaluation of Cancer in Chinese Diabetic Individuals study).

De som hade höga triglycerider hade 35% ökad risk för hypotyreos. Risken ökade till att som mest fördubblas när triglyceridnivåer var högre än 1,99 mmol/L. Eftersom förhöjda triglycerider i blodet ofta har ett samband med ohälsosam kost påvisar denna studie en möjlighet att förebygga hypotyreos med hälsosammare kost.

Länk till studien finns här.

Zhao M, Tang X, Yang T, et al. Lipotoxicity, a potential risk factor for the increasing prevalence of subclinical hypothyroidism? J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:1887-1894.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter