Samband mellan blåscancer och konsumtion av charkvaror

gfjhgfjhfdjhfdh

Ny meta-analys publicerad i International Journal of Clinical and Experimental Medicine visar ett positivt samband mellan konsumtion av charkvaror och risk för att drabbas av urinblåsecancer. Forskarna sammanställde resultat från 14 studier på rött kött (totalt 9 084 fall) och 11 studier på charkvaror (totalt 7 562 fall) innefattande 1 558 848 individer.

Man fann i genomsnitt 22 procent ökad risk för urinblåsecancer hos dem som åt mer charkvaror. Avseende studier från USA fann man ökad risk att drabbas både hos dem som åt mer charkvaror och hos dem som åt mer rött kött.

Länk till studien finns här.

Fei Li, Shengli An, Lina Hou, Pengliang Chen, Chengyong Lei, Wanlong Tan. Red and processed meat intake and risk of bladder cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(8):2100-2110

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter