Rött kött och chark ökar risk för stroke

pork-69429_640Personer som äter mer rött kött och chark uppvisar högre risk för stroke. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Forskarna sammanställde data från sju prospektiva kohortstudier som värderat kostintag och insjuknande i stroke med totalt 2 079 236 personer och 21 730 fall av stroke.

Personer som åt mer rött kött uppvisade 14, 13 respektive 22% högre risk att insjukna i all stroke, hjärninfarkt respektive all stroke orsakad av försämrad cirkulation .

Personer som åt mer charkvaror uppvisade 17% högre risk all stroke.

Inga samband kunde ses mellan köttkonsumtion och risk för hjärnblödning.

Forskarnas slutsats är att fynden tyder på att hög konsumtion av rött kött, speciellt charkvaror ökar risk för stroke.

Länk till studien finns här.

Cuili Yang, MS, Lei Pan, MS, Chengcao Sun, PhD, Yongyong Xi, MS, Liang Wang, MS, Dejia Li, PhD. Red Meat Consumption and the Risk of Stroke: A Dose–Response Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
Available online 27 February 2016

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter