Rött kött och chark ökar risk för kronisk sjukdom

food-1155130_640Rött kött och chark ökar risk för hjärtsjukdom, cancer och andra kroniska sjukdomar. Detta enligt en svensk litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine. Man har undersökt sambandet mellan sjukdomsrisk och konsumtion av kött i sex kohortstudier.

Man fann att konsumtion av 100 gram kött per dag ökade risk för stroke, bröstcancer, död i hjärtsjukdom, tjocktarmscancer och avancerad prostatacancer med 11, 15, 17 och 19%.

Konsumtion av 50 gram charkvaror ökade risk för tjocktarmscancer, bukspottkörtelcancer, död i hjärtsjukdom och diabetes med 18, 19, 24 och 32%.

Möjliga mekanismer för dessa samband är höga nivåer av hemjärn, kolesterol, mättat fett, nitrat, nitrit och natrium som finns i rött kött och charkvaror. Artikelns slutsats är att konsumtion av rött kött och chark har ett samband med kronisk sjukdom och förtida död. På grund av att kött skadar både vår hälsa och miljö bör en minskad konsumtion understrykas i nationella kostrekommendationer.

Länk till publikationen finns här.

Wolk A. Potential health hazards of eating red meat. J Intern Med. Published online September 6, 2016.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter