Rött kött och chark ökar risk för hjärtsjukdom

Personer som äter mer rött kött och chark uppvisar högre risk för hjärtsjukdom. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Forskarna sammanställde data från 13 studier som jämfört köttintag med risk för hjärtsjukdom.

Man fann att 50 gram charkvaror respektive rött kött ökade risken för hjärtkärlsjukdom med 18% respektive 9%. En typisk portion är 115-170 gram.

Författarna anser att den ökade risken beror på ökat intag av mättat fett, trimethylamin-N-oxid (TMAO) och natrium i kött. Dessa ämnen är kopplade till ökad inflammation, högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärtsjukdom. Dessa fynd stödjer allmänna kostråd att begränsa köttintag för att förebygga hjärtsjukdom.

Länk till studien finns här.

Papier K, Knuppel A, Syam N, Jebb SA, Key TJ. Meat consumption and risk of ischemic heart disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. Published online July 20, 2021. doi: 10.1080/10408398.2021.1949575

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter