Rött kött och chark kopplat till blåscancer

sausage-1745701_640Personer som äter mer rött och chark uppvisar högre risk för blåscancer. Detta enligt en metaanalys av svenska forskare som publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition.

Forskarna har sammanställt data från fem kohortstudier och åtta fall-kontrollstudien med totalt över en miljon deltagare.

Sammanställningen av studierna visade att för varje 50 gram charkvaror som konsumerades dagligen så ökade risken för blåscancer med 20%. För rött kött sågs sambandet endast i fall-kontrollstudierna, där sågs en 51% ökad risk för blåscancer för varje 100 gram rött kött som konsumerats.

Länk till studien finns här.

Alessio Crippa, Susanna C. Larsson, Andrea Discacciati, Alicja Wolk, Nicola Orsini, Red and processed meat consumption and risk of bladder cancer: a dose–response meta-analysis of epidemiological studies. Eur J Nutr (2016)

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter