Rött kött och ägg ökar risk för hjärtkärlsjukdom

En nyligen publicerad ledartext i tidskriften Journal of the American Heart Association förklarar varför rött kött och äggula ökar risk för hjärtkärlsjukdom. Missuppfattningen att ägg och kött inte orsakar hjärtkärlsjukdom har uppstått genom skevheter i tidigare forskning, otydlighet i nationella kostråd och påverkan från matindustrin.

Ägg och kött ökar inte bara kolesterolnivåerna i blodet utan leder till andra skadliga processer som ökar inflammation genom flera mekanismer. Denna ökade inflammation ökar sedan risk för hjärtkärlsjukdom och andra sjukdomar. Rött kött och äggula innehåller metaboliter som är kopplade till diabetes typ 2, stroke, hjärtinfarkt och förtida död av hjärtsjukdom.

Författarna rekommenderar växtbaserade kostmönster framför sådana som innehåller kött och ägg för att minska risk för sjukdom och för att gynna miljön.

Länk till ledartexten finns här.

Spence JD, Srichaikul KK, Jenkins DJA. Cardiovascular harm from egg yolk and meat: more than just cholesterol and saturated fat. J Am Heart Assoc. 2021:e017066. doi: 10.1161/JAHA.120.017066

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter