Protein från växtriket minskar risk för hjärtkärlsjukdom

Att byta protein från djurriket till växtbaserade proteinkällor eller fisk minskar risk för hjärtkärlsjukdom och förtida död. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften International Journal of Epidemiology.

Forskarna sammanställde data från sex kohortstudie som värderat intag av protein för djur- respektive växtriket med risk för hjärtkärlsjukdom.

Man fann att ersätta en portion ägg, chark, rött kött eller kyckling per vecka med nötter, fullkorn, baljväxter eller
fisk som proteinkällor minskade risken för hjärtkärlsjukdom eller förtida död med 1%. Att ersätta en portion på samma vis men en gång per dag minskade risken för hjärtkärlsjukdom och förtida död med 54%.

Länk till studien finns här.

Zhong VW, Allen NB, Greenland P, et al. Protein foods from animal sources, incident cardiovascular disease and all-cause mortality: a substitution analysis. Int J Epidemiol. 2021;50(1):223-233. doi: 10.1093/ije/dyaa205

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter