Nötter främjar hälsa – inte viktuppgång

Att äta mer nötter har många gynnsamma effekter på vår hälsa. Detta enligt en stor litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Nutriients.

Forskarna gick igenom totalt 49 studier som på olika sätt värderat hälsoeffekter av att lägga till olika nötter till kosten.

Man fann att nötter har gynnsam effekt på flertalet sjukdomar som övervikt, högt blodtryck, diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom samt har en gynnsam påverkan på markörer för oxidativ stress, inflammation, bukfetma, högt blodsocker, insulinresistens, kärlfunktion och metabolt syndrom.

På grund av sitt höga kaloriinnehåll har man tidigare trott att nötter ökar viktuppgång men flertalet studier har visat att så inte är fallet. Tvärt om kan nötter öka mättnadskänsla och termogenes.

Länk till litteraturgenomgången finns här.

Rávila Graziany Machado de Souza, Raquel Machado Schincaglia, Gustavo Duarte Pimentel and João Felipe Mota, Nuts and Human Health Outcomes: A Systematic Review. Nutrients 2017, 9(12), 1311

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter