Nordbor äter allt sämre

pizza-1317699_640Vi som bor i de nordiska länderna har försämrat våra matvanor. Det visar en ny undersökning från Nordiska rådet som publicerats på Livsmedelsverkets hemsida.

Forskarna har intervuat 5 000 barn och 18 000 vuxna i de fem nordiska länderna. Undersökning visar att kostintaget överlag har blivit mer ohälsosamt. I Sverige är den största förklaringen till detta ett högt intag av mättat fett. Hälften av befolkningen har ett högt intag av mättat fett vilket är dubbelt så många som i Danmark.

Mest slående är att skillnaderna mellan barn i olika sociala grupper ökat markant. Bland barn med föräldrar med kort utbildning har andelen som äter ohälsosamt fördubblats 2011-2014 från 12 till 24%. Bland barn med föräldrar med hög utbildning minskar andelen som äter ohälsosamt från 14 till 10%.

Länk till undersökningen finns här.
Sammanfattning på SLV:s hemsida finns här.
Sydsvenskan rapporterar om undersökningen här.

The Nordic Monitoring System 2011–2014
Status and development of diet, physical activity, smoking,
alcohol and overweight, Matthiessen J, Andersen LF, Barbieri HE, Borodulin K, Knudsen VK,
Kørup K, Thorgeirsdottir H, Trolle E and Fagt S
TemaNord 2016:561

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter