Mycket lägre förekomst av diabetes bland vegetarianer

Kvinnor som äter växtbaserade kostregimer har i mycket lägre utsträckning diabetes typ 2 än personer som äter kött. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna analyserade förekomsten av nedsatt glukostolerans (IGT) och diabetes typ 2 hos kvinnor som var deltagare i studien Autstralian Longitudinal Study on Women’s health. Av 9102 deltagare åt 175 någon växtbaserad kost (halvvegetarian, fiskvegetarian, laktoovovegetarian eller vegan), övriga var regelbundna köttätare. Förekomsten av diabetes typ 2 och IGT uppmättes och jämfördes mellan grupperna.

Man fann att de som var regelbundna köttätare hade nästan 3 gånger större förekomst av diabetes (9,1% resp 3,9%) och 4 gånger högre förekomst av IGT jämfört med dem som åt växtbaserade kostregimer (3,1% resp 0,8%).

I studiebefolkningen fanns endast 8 veganer. Ingen av dessa hade diabetes eller IGT.

Vidare fann forskarna att regelbundna köttätare som åt mer kött hade ökad risk för diabetes typ 2 och IGT jämfört med dem som åt mindre. Detta ansågs delvis bero på att högkonsumenter av kött i högre utsträckning var överviktiga.

Länk till studien finns här

Baleato et al, Plant-Based Dietary Patterns versus Meat Consumption and Prevalence of Impaired Glucose Intolerance and Diabetes Mellitus: A Cross-Sectional Study in Australian Women, Nutrients 2022, 14, 4152.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter