Modedieter utan nytta på sikt

uyhgfcvbhnjkjhgftyuji

En ny meta-analys som publicerats av American Heart Association i deras tidskrift Circulation har gått igenom studier som värderar effekten av fyra populära dieter för viktnedgång. De fyra studier som värderats var Atkins (LCHF), Weight Watchers (Viktväktarna), Zone och South Beach. 12 randomiserade studier med uppföljning längre än 12 månader inkluderades.

Forskarna fann mycket blygsam viktnedgång för samtliga dieter efter 12 månader, små skillnader dem emellan (viktväktarna var lite bättre) och vinsterna kvarstod inte vid analys efter 24 månader.

Länk till studien finns här.

Renée Atallah, Kristian B. Filion, Susan M. Wakil, Jacques Genest, Lawrence Joseph, Paul Poirier, Stéphane Rinfret, Ernesto L. Schiffrin and Mark J. Eisenberg, Long-Term Effects of 4 Popular Diets on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials, Circ Cardiovasc Qual Outcomes. published online November 11, 2014, DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000723

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter