Mjölkprodukter ökar risk för prostatacancer

Mjölkprodukter är det enskilda livsmedel som har starkast koppling till ökad risk för prostatacancer. 2016 fann en metaanalys av 11 studier att personer som intar mer mjölkprodukter har 43% ökad risk för prostatacancer. Dessa samband har nu stärkts av ytterligare en studie som publicerats i tidskriften American Journal of Nutrition.

Forskarna följde 28 737 män under 7,8 år och registrerade bland annat kostintag och nyinsjuknande i prostatacancer.

Man fann att de som intog mest mjölkprodukter hade 27% ökad risk för prostatacancer och 38% ökad risk för avancerad prostatacancer, jämfört med dem som intog minst mjölkprodukter.

Forskarna analyserade även effekten av ökad kalciumintag från andra källor än mjölkprodukter och här fann man ingen effekt på prostatacancerrisk.

Länk till studien finns här

Länk till metaanalysen från 2016 finns här

Orlich MJ, Mashchak AD, Jaceldo-Siegl K, et al. Dairy foods, calcium intakes, and risk of incident prostate cancer in Adventist Health Study–2. Am J Clin Nutr. Published online June 8, 2022.

Lu W, Chen H, Niu Y, Wu H, Xia D, Wu Y. Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies. Nutr J. 2016;15(1):91

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter