Minskad risk för bröstcancer vid högre fiberintag

Kvinnor som äter mer fibrer uppvisar en minskad risk för bröstcancer. Detta enligt en systematisk litteraturgenomgång som publicerats av American Cancer Society.

Forskarna jämförde fiberintag från olika källor hos kvinnor och undersökte samband med risk för bröstcancer genom att sammanväga data från totalt 20 studier.

Man fann att de som åt mest fibrer hade 18% respektive 9% minskad risk för bröstcancer före respektive efter klimakteriet jämfört med dem som åt minst. Konsumtion av lösliga fibrer från gryn, frukt, baljväxter och grönsaker visade de starkaste sambanden.

Flertalet möjliga mekanismer anses ligga bakom sambanden som förbättrad blodsockerkontroll och insulinkänslighet, ökade nivåer av hormonbindande proteiner och en mer hälsofrämjande tarmflora. Vidare leder en kost med mycket fibrer till ett ökat intag av vitaminer, mineraler, fytonutrienter och andra ämnen som skyddar mot cancer.

Författarnas slutsats är att dessa resultat stärker nuvarande råd att öka mängden mat från växtriket för att minska risk för cancer.

Länk till studien finns här.

Farvid MS, Spence ND, Holmes MD, Barnett JB. Fiber Consumption and breast cancer incidence: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. Cancer. Published online April 6, 2020.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter