Mindre kött och mer frukt och grönt förbättrar minne

Äldre människor som ändrar sin kost till att äta mer från växtriket och mindre från djurriket uppvisar en förbättring av hjärnans funktion inklusive minne. Detta enligt en ny studie från Spanien som publicerats i JAMA Internal Medicine.

Forskarna rekryterade 447 personer att delta i studien. Deltagarna var friska, uppvisade ingen nedsatt kognitiv funktion men hade alla riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Deltagarna lottades till en grupp som fick råd och stöd att äta en Medelhavskost med tillskott av olivolja, en grupp till Medelhavskost med tillskott av nötter och en tredje grupp som inte ändrade sin kost. Att äta Medelhavskost innebär en kraftig ökning av hela vegetabilier i kosten, lite fisk och en stor minskning i intaget av rött kött, chark och uteslutande av smör.
Hjärnans funktion som minne och varseblivning (kognitiv funktion) testades under försöksperioden (4,1 år).

Resultaten visade att de som ätit Medelhavskost, både med nötter och olivolja uppvisade bättre kognitiv funktion än gruppen som inte ändrade sin kost. De som inte ändrade kosten uppvisade en signifikant försämring av kognitiv funktion under uppföljningstiden. De som åt Medelhavskost uppvisade ingen försämring och vid vissa mätningar uppmättes gränssignifikant eller signifikant förbättring.

Forskarnas slutsats är att äta Medelhavskost har ett samband med förbättrad kognitiv funktion.

Länk till studien finns här.

Valls-Pedret C, Sala-Vila A, Serra-Mir M, Corella D, de la Torre R, Martínez-González MÁ, Martínez-Lapiscina EH, Fitó M, Pérez-Heras A,Salas-Salvadó J5, Estruch R, Ros E. Mediterranean Diet and Age-Related Cognitive Decline: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2015 May 11. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.1668. [Epub ahead of print]

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter