Mindre förtida död med protein från växtriket

dried-beans-763158_640Att ersätta protein från djurriket som kött, fisk, ägg och mjölkprodukter med protein från växtriket som bönor, nötter och frön minskar risk för förtida död. Detta enligt en studie från Harvard som publicerats online i JAMA Internal Medicine.

Forskarna följde kost hos 131 342 deltagare i Nurses’ Health Study och Health Professionals Follow-up Study. Att äta mer protein från djurriket uppvisade ett samband med ökad risk för förtida död, speciellt av hjärtkärlsjukdom och mer protein från växtriket hade ett samband med minskad risk för förtida död.

Att ersätta animaliskt protein med protein från växtriket hade också ett samband med minskad risk för förtida död.

Länk till studien finns här.

Song M, Fung TT, Hu FB, et al. Association of animal and plant protein intake with all-cause and cause-specific mortality. JAMA Intern Med. Published online August 1, 2016.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter