Mindre förtida död med mer fullkorn i kosten

Personer som äter mer fullkorn kan minska sin risk för förtida död. Detta enligt en ny studie som publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition.
Forskarna gick igenom data i den stora skandinaviska HELGA-kohorten som inkluderar 120 010 personer mellan 30-64 år. Specifikt tittade man på intag av fullkorn och typ av fullkorn och deras relation till förtida död av alla och specifika orsaker.

Man fann att risken för förtida död av alla orsaker (mortalitet) minskade med 11-12% för både män och kvinnor för varje dubblering av fullkorn i kosten. Specifikt havre, råg och fullkornsvete hade ett samband med minskad mortalitet. De män som åt mest fullkornsprodukter hade 25% minskad risk för förtida död i jämförelse med dem som åt minst och för kvinnor var denna riskminskning 32%.

Länk till studien finns här.

Nina F. Johnsen, Kirsten Frederiksen, Jane Christensen, Guri Skeie, Eiliv Lund, Rikard Landberg, Ingegerd Johansson, Lena M. Nilsson, Jytte Halkjær, Anja Olsen, Kim Overvad and Anne Tjønneland, Whole-grain products and whole-grain types are associated with lower all-cause and cause-specific mortality in the Scandinavian HELGA cohort. British Journal of Nutrition, 2015, 16 pages. Published online: 23 July 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114515001701

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter