Mer kalium i kosten kan minska risk för stroke

En kost med högre halt av kalium kan minska risk för stroke hos kvinnor efter klimakteriet. Detta enligt en ny studie som publicerats online i American Heart Associations tidskrift Stroke. Forskarna analyserade kaliumintag hos 90 137 post-menopausala kvinnor som ingick i Women’s Health Initiative Observational Study (WHI). Kvinnor med mest kalium i sin kost minskade sin risk för alla typer av stroke med 12 procent. Riskminskningen för ischemisk stroke (hjärninfarkt) minskade med 16 procent, jämfört med dem med minst kalium i kosten. Riskminskningen var störst hos kvinnor med normalt blodtryck. Högt kaliumintag kunde också sättas i samband med minskad total risk för förtida död under uppföljningstiden.

Hela vegetabilier är en bra källa till kalium. Se bilden för livsmedel med hög halt av kalium.

Länk till studien finns här.

Seth A, Mossavar-Rahmani Y, Kamensky V, et al. Potassium intake and risk of stroke in women with hypertension and nonhypertension in the Women’s Health Initiative. Stroke. Published online September 4, 2014.

10387388_719768308102272_2600452691118504685_n

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter