Mer hjärtkärlsjukdom av protein från kött – mindre av växtprotein

Personer som har kött som sin huvudsakliga proteinkälla uppvisar förhöjd risk för hjärtkärlsjukdom medan de som väljer protein från växtriket uppvisar minskad risk. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften International Journal of Epidemiology.

Forskarna följde 81 377 personer ur Adventist Health Study-2, deras kostintag registrerades liksom förekomst av hjärtkärlsjukdom.

Man fann att de som fick sitt protein huvudsakligen från kött uppvisade en 61% ökad risk för hjärtkärlsjukdom. De som fick sitt protein huvudsakligen från nötter och frön uppvisade en 40% minskad risk för hjärtkärlsjukdom.

Forskarnas slutsats är att hälsosamt ätande kan rekommenderas baserat på proteinkälla där lågt intag från kött bör föredras liksom hög andel nötter och frön.

Länk till studien finns här.

Marion Tharrey, François Mariotti, Andrew Mashchak, Pierre Barbillon, Maud Delattre, Gary E Fraser, Patterns of plant and animal protein intake are strongly associated with cardiovascular mortality: the Adventist Health Study-2 cohort. International Journal of Epidemiology, Published: 02 April 2018

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter