Mer hela vegetabilier kan minska risk för impotens

Personer som äter mer hälsosamma växtbaserade livsmedel som frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter uppvisar en minskad risk för att drabbas av impotens. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften BJU International.

Forskarna följde 21 942 medelålders män under ca 20 år, alla var deltagare i Health Professionals Follow-Up Study. Förekomst av impotens värderades vart fjärde år med ett frågeformulär. Man delade sedan in deltagarna i statistiska grupper beroende på hur mycket hälsosamma växtbaserade livsmedel de åt.

Man fann att de som åt mest hälsosamma växtbaserade livsmedel hade 18% lägre risk för impotens, jämfört med dem som åt minst.

Denna skillnad är ganska betydande om vi väger in att skillnaden i kostmönster inte var så stor mellan dessa två jämförda grupper. Till exempel var följsamheten till amerikanska kostråd (AHEI-2010) i genomsnitt 59% respektive 45%.

Länk till studien finns här.

Yang et al, Plant-based diet index and erectile dysfunction in the Health Professionals Follow-Up Study, BJU International, 28 April 2022

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter