Mer grönsaker kan förbättra benhälsa

Att äta mer grönsaker kan vara gynnsamt för vårt skelett. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Nutrition.

Forskarna jämförde biomarkörer för benhälsa i urin och blod hos 102 studiedeltagare. De lottades till att antingen äta sin vanliga kost (kontrollgrupp) eller att äta 270 gram grönsaker per dag i åtta veckor.

Man fann att de som åt mer grönsaker uppvisade lägre nivåer av biomarkörer med koppling till dålig benhälsa och en förbättrad benfysiologi, jämfört med kontrollgruppen. Möjliga mekanismer bakom fynden är minskad inflammation och ökat intag av vitaminer och mineraler i grönsaker.

Länk till studien finns här.

Cao JJ, Roemmich JN, Sheng X, Jahns L. Increasing vegetable intake decreases urinary acidity and bone resorption marker in overweight and obese adults: an 8-week randomized controlled trial. J Nutr. 2021;151(11):3413-3420. doi: 10.1093/jn/nxab255

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter