Mer frukt och grönt minskar risk för död

vegetables375119Forskare vid University College London följde 65 226 deltagare under 7,7 år. Deras kostintag analyserades och sedan gjordes en statistisk rangordning utefter hur mycket frukt och grönsaker som åts. Risk för död räknades sedan ut för varje grupp och även specifikt risk för död i hjärtkärlsjukdom och cancer. Man kompenserade även statistiskt för kända störande faktorer som ålder, kön, socioekonomisk grupp, utbildning, BMI, alkoholkonumption och fysisk aktivitet.

Hos dem som åt mer än 7 frukter och grönsaker per dag sågs en minskad risk att dö under uppföljningsperioden med 42 procent. För risken att dö specifikt av hjärtkärlsjukdom minskade risken med 31 procent och av cancer med 25 procent. Forskarna fann därmed ingen övre gräns när ytterligare ökning av frukt och grönt inte längre gav hälsovinst. Hela studien finns att läsa här.

Oyinlola Oyebode, Vanessa Gordon-Dseagu, Alice Walker, Jennifer S Mindell. Fruit and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD mortality: analysis of Health Survey for England data. Journal of Epidemiology and Community Health. 2014. doi:10.1136/jech-2013- 203500

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter