Lindrigare klimakteriebesvär hos veganska kvinnor

carrot-1085063_640Att välja en vegansk kost kan vara gynnsamt mot klimakteriebesvär. Detta enligt ett sammandrag från Experimental Biology 2016 Meeting som publicerats i tidskriften The FASEB Journal.

Bakgrunden till studien är att tidigare forskning visat att högt intag av mat från växtriket har ett samband med färre och lindrigare klimakteriebesvär.

Forskarna registrerade kost och grad av klimakteriebesvär hos kvinnor som var mellan 45-80 år gamla. 123 av kvinnorna var veganer, 74 vegetarianer och 248 blandkostare.

Man fann att grad av klimakteriebesvär var lägst bland veganer så att fysiska symptom var signifikant lindrigare bland veganer än blandkostare och psykiska besvär var signifikant lägre bland veganer än vegetarianer.

Forskarnas slutsats är att en vegansk kost kan gynna kvinnor som söker en naturlig lindring av klimakteriebesvär.

Länk till sammandraget finns här.

Bonnie Beezhold, Cynthia Radnitz, Cassandra Hoy, Lauren Todd, Maggie Chung, Alyssa Claxton, Jessica Dalrymple, Gretchen Gibbons, Stephanie LaPlant, Junzhu Wang and Lauren Zuro, Female Vegans Report Lower Severity of Menopausal Symptoms than Omnivores. April 2016 The FASEB Journal vol. 30 no. 1 Supplement 1156.4

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter