Läskdrickande kopplat till ökad bukfetma

can-114859_640Personer som dricker mer läsk ökar sitt bukfett (visceralt fett) över tid mer än personer som dricker mindre läsk. Detta enligt en studie som publicerats i American Heart Associations tidskrift Circulation.

Forskarna mätte mängden bukfett med röntgen hos 1 003 personer som ingick i studien Framingham’s Third Generation Cohort vid start av studien och efter 6 år. Kost registrerades och deltagarna delades in i fyra grupper efter läskdrickande (från mindre än en gång per månad till dagligt läskdrickande). Justeringar gjordes för andra möjliga orsaksfaktorer som vikt och annat kostintag.

Man fann att de som drack läsk dagligen ökade sitt bukfett 27% mer än de som drack läsk mindre än en gång i månaden. Även fettets kvalitet försämrades mer vid mer läskdrickande (bild på röntgen överenstämmande med förstorade fettceller, en separat markör för ökad metabol sjukdomsrisk). Dessa samband sågs inte för läsk utan tillsatt socker (light-läsk).

Forskarnas slutsats är att regelbundet läskdrickande har ett samband med ökad mängd bukfett och försämring av fettets kvalitet.

Länk till studien finns här.

Jiantao Ma; Nicola M. McKeown; Shih-Jen Hwang; Udo Hoffman; Paul F. Jacques; Caroline S. Fox, Sugar-Sweetened Beverage Consumption is Associated With Change of Visceral Adipose Tissue Over 6 Years of Follow-Up. CIRCULATIONAHA.115.018704 Published online before print January 11, 2016

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter