Långt och hälsosamt liv med mer fullkorn

mqPersoner som äter mer fullkorn lever längre och har mindre risk för flera sjukdomar. Detta enligt en ny studie som publicerats i tidskriften BMC Medicine.
Forskare vid Harvard följde 367 442 personer som deltagit i NIH-AARP-studien under 14 år. Deltagarnas kost har registrerats under uppföljningstiden och data samlats in om dödsorsak.

Man fann att de som åt mest fullkorn hade 17% mindre risk för förtida död. Risken för förtida död under uppföljningtiden var även lägre när man tittade på specifika sjukdomar som dödsorsak; specifikt 15% lägre risk för cancer, 48% lägre för diabetes, 11% lägre för lungsjukdomar och 23% lägre risk för infektioner.
Vid subanalys av intag av fibermängd från flingor och grynprodukter fann man 19% lägre risk för förtida död för alla dödsorsaker och 20% lägre risk för hjärtkärlsjukdomar, 15% lägre risk för cancer, 34% lägre risk för diabetes, 21% lägre risk för lungsjukdomar och 17% lägre risk för infektioner.

Forskarnas slutsats är att dessa data talar för en stark hälsobringande effekt av intag av fullkorn och fibrer från gryn och flingor.

Länk till studien finns här.

Tao Huang, Min Xu, Albert Lee, Susan Cho and Lu Qi. Consumption of whole grains and cereal fiber and total and cause-specific mortality: prospective analysis of 367,442 individuals. BMC Medicine (2015) 13:59 DOI 10.1186/s12916-015-0294-7

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter