Längre liv med protein från växtriket

Personer som väljer proteinkällor från växtriket uppvisar en minskad risk att dö i förtid jämfört med dem som väljer proteinkällor från djurriket. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften JAMA Internal Medicine.

Forskarna följde 416 104 deltagare i US National Insitutes of Health-AARP Diet and Health Study och jämförde proteinintag och dödsorsak under 26 år.

Resultaten visade att ersätta 3 energiprocent av protein från djurriket med protein från växtriket minskade risk att dö i förtid under studietiden med 10-12%. Starkast samband sågs med att ersätta ägg och rött kött med växtbaserat protein. Att ersätta 3 energiprocent ägg med en växtbaserad proteinkälla minskade risken att dö i förtid med 24% hos män och 21% hos kvinnor.

Länk till studien finns här.

Huang J, Liao LM, Weinstein SJ, Sinha R, Graubard BI, Albanes D. Association between plant and animal protein intake and overall and cause-specific mortality. JAMA Inter Med. Published online July 13, 2020.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter