Lägre vårdkostnader hos vegetarianer

Personer som väljer en vegetarisk kost uppvisar lägre vårdkostnader. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna jämförde data hos 12 000 buddhistiska deltagare i Tzu Chi Vegetarian Study och jämförde vårdkostnader hos de som var vegetarianer med dem som var blandkostare.

Man fann att de som var vegetarianer hade 15 % lägre vårdkostnader jämfört med blandkostare. Jämfört med befolkningen i övrigt hade vegetarianer 25% lägre vårdkostnader, justerat för ålder och kön. Specifikt hade vegetarianer lägre vårdkostnader för högt blodtryck, höga blodfetter, depression, hjärtsjukdom och njursjukdom.

Forskarna anser att dessa data är överensstämmande med tidigare publikationer och tyder på att främjandet av vegetariskt ätande är en hoppfull strategi för att minska vårdkostnader.

Länk till studien finns här.

Lin CL, W JH, Chang CC, Chiu THT, Lin MN. Vegetarian diets and medical expenditure in Taiwan – a matched cohort study. Nutrients. 2019;11:2688.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter