Lägre strokerisk hos vegetarianer

Personer som äter vegetariskt uppvisar lägre risk för stroke. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Neurology.

Forskarna följde 13 352 deltagare i två kohorter under 6 respektive 9 år. I dessa kohorter var en mycket hög andel vegetarianer vilket möjliggör analys av hur vegetarisk kost påverkar hälsa. Kostintag och förekomst av stroke registrerades. Forskarna analyserade sambandet mellan att äta vegetariskt och risken för stroke. Sambanden justerades statistiskt för kön, utbildningsgrad, rökning, alkoholintag, fysisk aktivitet, BMI, högt blodtryck, diabetes, blodfettsnivåer, och hjärtkärlsjukdom.

Man fann att personer som åt vegetariskt hade 74% lägre risk för ischemisk stroke (hjärninfarkt) i den ena kohorten. I den andra kohorten hade de som åt vegetariskt 48% lägre risk för all form av stroke, 59% lägre risk för ischemisk stroke och 66% lägre risk för hemorragisk stroke (hjärnblödning).

Länk till studien finns här.

Chiu et al, Vegetarian diet and incidence of total, ischemic, and hemorrhagic stroke in 2 cohorts in Taiwan, Neurology feb 26 2020.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter