Köttkonsumtion kopplat till risk för bröstcancer

no-meat

En meta-analys som publicerats i tidskriften Asian Pacific Journal of Cancer Prevention visar ett samband mellan hög köttkonsumtion och risk för bröstcancer.

Forskarna inkluderade totalt 40 studier i sin analys. Ökad risk för bröstcancer sågs för traditionella riskfaktorer som barnlöshet, BMI över 30 och första graviditet efter 30 års ålder.

Tre studier värderade köttkonsumtion och risk för bröstcancer. Köttkonsumtion mer än tre gånger i veckan var associerad med 39 procent ökad risk för bröstcancer.

Länk till artikeln finns här.

Namiranian N, Moradi-Lakeh M, Razavi-Ratki SK, Doayie M, Nojomi M. Risk factors of breast cancer in the eastern mediterranean region: a systematic review and meta-analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(21):9535-41.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter