Köttkonsumtion kopplad till leversjukdom och insulinresistens

Personer som äter mer rött kött och chark uppvisar högre risk för leversjukdom och insulinresistens. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Hepatology.

Forskarna registrerade kostintag, gjorde ultraljud av lever och mätte insulinresistens hos 1 146 individer som screenats för tjocktarmscancer.

Man fann att de som åt mer av allt slags kött uppvisade 49% ökad risk för leversjukdomen non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) och 63% ökad risk för insulinresistens jämfört med dem som åt mindre. De som åt mer rött kött och chark uppvisade 47% ökad risk för NAFLD och 55% ökad risk för insulinresistens.
De som åt mer totalt kött och dessutom grillade och stekte köttet mer uppvisade 92% ökad risk för NAFL och 122% ökad risk för insulinresistens.

Länk till studien finns här.

High red and processed meat consumption is associated with non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance. Zelber-Sagi, Shira et al. Journal of Hepatology , 2018

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter