Kött och charkvaror ökar risk för cancer, gener av betydelse kartlagda

viande_sechee

En ny studie bekräftar att rött kött och charkvaror kan sättas i samband med ökad risk för tjocktarmscancer. Samtidigt identifierade forskarna vissa genetiska faktorer som ytterligare ökade risk.

Totalt tittade man på 9 287 individer som utvecklat tjocktarmscancer och 9 120 personer i samma ålder som inte drabbats. Man extraherade data ur 10 studier som ingick i Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium (GECCO). Riskökningen var 15 procent för rött kött och 11 procent för charkvaror.

För individer med två olika genetiska varianter sågs en förstärkt riskökning vid hög konsumtion av charkvaror till 20 respektive 39 procent.

Konsumtion av frukt, grönsaker och fibrer kunde sättas i samband med minskad risk för tjocktarmscancer. Hela studien finns att läsa här.

Figueiredo JC, Hsu L, Hutter CM, Lin Y, Campbell PT, et al. Genome-Wide Diet-Gene Interaction Analyses for Risk of Colorectal Cancer. PLOS Genetics. 2014;10(4):e1004228.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter